ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Citater

Nyttige citater:

Verden er, som øjnene der ser.

Du skaber din egen virkelighed
med dine holdninger.

Når du forandrer dig selv,
forandres verden omkring dig.

Den der ser udad drømmer.
Den der ser indad vågner.
(C.G. Jung)

Det eneste konstante i livet
er forandring.

At vove er at miste fodfæstet
for en stund.
Ikke at vove er at miste sig selv.
(Søren Kierkegaard)

Vi gør alle altid vores bedste,
– ud fra vores aktuelle overbevisninger
– og for at tage vare på os selv.

Det eneste vi er offer for
er vores egne overbevisninger.
(Barry Kaufman)

Hvis du lærer af dine fejl,
er det ikke fejl længere.

Det er med kærlighed og grænser,
vi udvikler os, og verden forandres.
(fra visdomsdrøm)

Hvis du ikke kan sige ordentlig nej,
kan du heller ikke sige ordentlig ja.
(Fritz Pearls)

Lær at sige nej – uden fordømmelse.

The more you judge, the less you love.
(Jo mere du dømmer, jo mindre elsker du.)

The difference between a weed and a
flower is a judgement.
(Forskellen på ukrudt og en blomst er en fordømmelse.)
(Barry Kaufman)

Jo mere fordømmelse,
jo mindre forandring,

Kun ved at acceptere dig selv,
som du er, kan du ændre dig.
(Fritz Pearls)

Hvis man holder af sig selv,
kommer man også andre i møde
med åbenhed og tillid.
(Søren Kierkegaard)

Selvværd er ikke alt.
Men intet er noget værd uden.
(Gloria Steinem)

Smerte opstår,
når vi har modstand på det, som er.
(gammel vismand)

Hver dag har vi muligheden for at lære lidt mere om os selv, for at give slip på de holdninger, som ikke længere tjener os, for at træde et skridt tilbage
og være lidt mindre bundet af vores ønsker og begær.
I enhver uventet situation, når verden ikke lever op til vores forventninger, når der sker noget,
som ikke er i overensstemmelse med det,
vi mener burde ske, kan vi minde os selv om, at vi har et valg. Vi kan enten se situationen gennem frygtens øjne
– alle de måder der kan forårsage lidelse for os.
Eller vi kan vælge at se den gennem kærlighedens øjne
– som en mulighed for at lære, gro og opnå større forståelse.
(Peter Russel)

I dag er den første dag i resten af dit liv.

Hvis et menneske kun elsker ét andet menneske,
men er ligeglad med alle andre mennesker,
er dets kærlighed ikke kærlighed,
men kun udvidet egoisme.
Og dog tror de fleste mennesker,
at kærlighed bygger på genstande
og ikke på evnen til at elske.
(Erik Fromm)

Life’s greatest gift is love
and life’s greatest joy is sharing it.
(Livets største gave er kærlighed,
og den største glæde i livet er at dele den med andre.)
(Anthony Robbins)

Der er mange veje og blindveje.
Prøv dem.
Der er andres resultater. Øv dig.
Du er ikke så stor, at du ikke kan lære.
Du er ikke så lille, at det er omsonst.
Du må arbejde lige så meget med dine virkemidler
som med dig selv.
Det første er morsomt.
Du må arbejde mest med dig selv.
(Erik Knudsen)

I dag bestræber jeg mig på at leve i nuet
for ikke at miste mit liv.

Det gode liv er altid lige her og nu.
(Birgit Erup)

Det drejer sig ikke om, hvor du går hen,
men hvordan du går der hen.
(Zen-mester)

Don’t ask what the world needs.
Ask instead what makes your heart sing
and go out and do it!
For what the world needs
is people with hearts that sing?
(Spørg ikke hvad verden har brug for.
Spørg i stedet, hvad der får dit hjerte til at synge
og gå ud og gør det!
For det verden har brug for,
er mennesker med hjerter, der synger.)

Vil du ændre på verden med held,
begynd i dens centrum,
begynd med dig selv.
(Piet Hein)

Det er den, du er,
der er alfa og omega.