ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Kriser

Om kriser.
Af Anne-Grete Hav Hermansen

Kriser opstår gerne, når vi pludselig står i uventede og overvældende situationer. Det er som reglen situationer, vi ikke bryder os om, fx dødsfald, ulykker, sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller konkurs. Men det kan også være positive situationer, som vi har svært ved at håndtere, fx overvældende succes. Og det kan være en langvarig påvirkning, som pludselig bliver for meget, fx stress, mobning, gentagne svigt eller langvarig sygdom.

I en krisesituation mister vi som oftest noget af vores sædvanlige kontrol. Vi giver udtryk for flere følelser, end vi plejer, og vi oplever måske ligefrem det, man kalder et sammenbrud. Det, som bryder sammen, er vores gamle forsvarsmekanismer: Kontrollen, facaderne, maskerne, rollerne, som vi har beskyttet os bag i et forsøg på at tage vare på os selv.

Det giver anledning til at overveje, om kriser i virkeligheden er positive. De giver os jo mulighed for at komme ud af gamle mønstre og vaner og falske identiteter, som måske slet ikke tjener os længere.
Hvis vi kan blive i stand til at se ulykker , problemer og kriser som udfordringer, muligheder eller ligefrem gaver, vil vi reagere knap så voldsomt på det, der sker, og det vil gøre mindre ondt. For som en gammel vismand har sagt: ”Smerte opstår, når vi har modstand mod det, som er.”

Jeg har selv haft flere kriser i mit liv, og det er sjældent særlig rart, når man står midt i det. Men efterhånden som jeg har lært at kigge efter gaverne i det, der sker, eller spørge mig selv: Hvad kan jeg lære af det? Jo nemmere bliver det at håndtere situationen og komme videre.

Hvis vi i stedet går i chok eller bliver flove over at have mistet kontrollen eller udelukkende ser os selv som offer i situationen (svigtet af de andre implicerede parter, af forsynet, af Gud, af samfundet …), eller vi gør os hårde og checkede, kan vi komme til at forskanse os yderligere bag et skjold af blokeringer og fortrængninger. Dette tjener os ikke, da det på længere sigt kan udvikle sig til angst eller depression.
Så kommer du til at reagere på en af disse måder, kan det være en god idé at søge professionel hjælp, – og jo før jo bedre.

Men hvis det er muligt for dig, og du har lyst, så prøv at kigge efter udfordringerne, mulighederne og gaverne, i det der sker.

Kig efter juvelen i krisen
Kriser kan både give større selvforståelse og udvikling samt mere tolerance og medfølelse – overfor sig selv og overfor andre, og dermed give mere dybde i vores psyke og vores personlighed. Kriser kan også føre helt nye ting med sig, som vi ellers ikke ville have oplevet. – nye møder med mennesker, nye arbejdsopgaver, nye relationer m.m.

Mange oplever, når de ser på deres kriser i bakspejlet, at de faktisk ikke ville have været foruden. Fordi de svære situationer kan føre os nye steder hen – i livet og i os selv. Jeg har selv en oplevelse af, at det netop er mine kriser, der har været med til at føre mig derhen, hvor jeg er i dag, og gøre mig til den jeg er i dag. Og det er jeg oprigtigt taknemmelig over. – Men det har ikke altid været let.

Når vi er midt i krisen, er det vigtigt at tillade os selv at føle de følelser, der spontant dukker op, frem for at lægge låg på dem. Derefter kan man så se nærmere på situationen og på reaktionerne. (evt. med professionel assistance.)

En hjælp til at håndtere kriser mere konstruktivt, så de ikke hæmmer dig resten af livet, kan bl.a. være at undersøge og revurdere dine gamle – bevidste og ubevidste – overbevisninger. Med overbevisninger som ”der kommer altid noget i vejen”, ”det er altid mig det går ud over”, ”jeg kommer aldrig videre”, ”jeg dur heller ikke til noget” bliver det sværere at komme videre i svære situationer, end med overbevisninger som ”alting ordner sig”, ”efter modgang kommer medgang”, ”det skal nok gå endda” osv.

Hvordan reagerer du, og hvad tænker du, når der sker uventede og overvældende ting i livet?

Og hvordan kan du se dine tidligere og eventuelt nuværende kriser som en udfordring, mulighed eller gave? – Hvis du har lyst til at prøve at anskue tingene fra den vinkel.

Hvis du er i en krise og gerne vil have professionel hjælp, er du velkommen til at ringe.