ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Ro og næring til krop og sjæl

Artikel af Lena Bentsen fra Liv & Sjæl februar 2003.

Efter et ophold på The Option Institute i USA for snart 8 siden bragte Anne-Grete Hav Hermansen ”Option-processen” og ”Option-dialogen” til Danmark.

– Ordet ”Option” betyder kort og godt valgmulighed. Bevidst eller ubevidst vælger vi hele tiden. Vi har altid et valg, siger Anne-Grete.
Der er i virkeligheden ikke noget vi skal, bør, må eller er nødt til, men jo mere bevidste vi bliver om vores valgmuligheder, jo lettere bliver livet (Se artiklen “Bevidste valg”). Option-processen indeholder også en invitation til at se problemer, ulykker og kriser som udfordringer, muligheder og gaver, fortæller Anne-Grete. Accept og kærlighed er et andet grundelement i Option, og Anne-Grete fortsætter
– Accept af os selv, af andre og af de ting i livet, vi ikke umiddelbart har mulighed for at ændre giver ro, velvære og glæde, og det sætter en dybtgående proces i gang. Fordømmende meninger, bebrejdelser og irettesættelser er den direkte vej væk fra kærlighed og forandring. Når man arbejder med Option, er det vigtigt at have en dyb tillid til processen og til, at vi hver især er vores egen bedste ekspert. Ingen kender dig bedre end dig selv og ved, hvad der er det rigtige for dig. Men det er ikke altid, vi er i kontakt med vores egen dybere sandhed og visdom.

Anne-Grete, der har startet Life-coach uddannelsen, har kombineret ”Option” med sit øvrige arbejde med bl.a. drømmeanalyse, kunstterapi, gestalt- og kropterapi. Det er nu også blevet muligt at stifte bekendtskab med Anne-Grete og hendes arbejde på et kursus i Grækenland i maj måned 2003.

– Det startede med, at nogle af min elever spurgte, hvorfor jeg ikke også holdt kurser i Grækenland? Og så var et frø sået. Jeg undersøgte forskellige muligheder og endte på øen Lesbos, hvor jeg sidste år så holdt kurset sammen med Hanne Beyer Iversen, der bor og arbejder i den lille hyggelige by Petra.

Kurset indeholder bl.a. arbejde med drømme, udforsknings-dialog (Option), meditation, visualisering, grounding, massage på stranden, vandreture ad pilgrimsruter, besøg på klostre, stilhed, opbyggende ritualer i hverdagen og bad i varmt mineralsk kildevand.

– Netop kombinationen af vandreture, meditationer, de mange sansemæssige oplevelser, den stille hvilen i nu’et, arbejdet med Option og med nattens drømme sætter virkelig skub i deltagernes udviklingsproces. Kombinationen af kursus og ferie i smukke omgivelser giver virkelig ro og næring til både krop og sjæl, lover Anne-Grete og fortsætter:

– Alle de ting, vi laver på kurset i Grækenland understøtter processen med at få kontakt med dig selv, din krop, dine følelser og dine dybere ønsker og behov. Ved hjælp af Option-dialogen får du mulighed for at opdage gamle ubevidste holdninger og overbevisninger, som styrer dit liv, og dermed mulighed for at ændre dem – hvis du vil.

Lyder det for godt til at være sandt? Eller er det blot endnu en af dine gamle begrænsende overbevisninger? Døm selv, udfordrer Anne-Grete.

 

Læs også artiklen: En sansemættet indre og ydre rejse

Læs også artiklen: Stilhedens velsignelse

Læs også artiklen: Lise om Qigong

Læs mere om turen til Grækenland