ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Meditation

Om meditation
Af Anne-Grete Hav Hermansen

Meditation handler i bund og grund om at være til stede i nuet. Derfor er meditation og mindfulness nært beslægtede. Mindfulness er en form for meditation, hvor man bruger sanserne til at være nærværende i nuet. (Du kan læse mere om mindfulness nedenfor.) Mindfulness kan således være et skridt på vejen til en dybere meditativ tilstand.

Det er vores tanker, der kommer og går i et væk, der trækker os væk fra nuet. Tankerne beskæftiger sig enten med noget, der er sket i fortiden (for længe siden eller et øjeblik siden), eller med noget der skal ske i fremtiden (lige om lidt eller længere ude i fremtiden). Eller tankerne kredser om vores vurderinger og meninger om alt muligt – os selv, andre mennesker, ting og sager, diverse hændelser og livet i det hele taget.

Vi har lært at vurdere ting for at tage vare på os selv, og vi har hele tiden en lille indre dialog – bevidst eller ubevidst – hvor vi vurderer, om ting er gode eller dårlige for os. Det kan være yderst praktisk, fx når vi færdes i trafikken og skal vurdere, hvornår det er sikkert at gå over vejen. Det vigtige er, om det er dig, der styrer tankerne, eller tankerne der styrer dig. (Forholder du dig fx sagligt til trafikken, eller går du i konstant bekymring for at blive kørt ned.)

Der er heller ikke noget galt med meninger som sådan. Men mange af vores meninger handler om, hvad vi selv eller andre skal, bør og må. Og når det er tilfældet, gør vi livet unødigt surt og besværligt for os selv. (Fx: Nu skal jeg altså tage mig sammen, jeg bør komme i bedre form, jeg er nødt til at rydde op og gøre rent, min partner burde opføre sig anderledes, alt skal være perfekt, når jeg får gæster … osv.) (Du kan læse mere om dette i artiklen ”Bevidste valg” her på hjemmesiden.)

Accept er et vigtigt skridt for at få ro på tankerne og ro i hovedet. Accept af os selv, af andre og af tingenes tilstand – lige nu. Det betyder ikke, at vi ikke må ønske ændringer eller sætte grænser. Men når vi vil meditere, er det gavnligt at vælge at have accept af alt lige nu. Så vi lettere kan slippe det sædvanlige tankemylder.

Det kan også være nyttigt at have fokus på noget bestemt. Fx dit åndedræt. – Mærk luften der strømmer ind og ud, eller brystkassen der hæver og sænker sig. Hvis du opdager, at dine tanker glider andre steder hen, så retter du dem blidt tilbage til åndedrættet. Er der mange tanker, kan det hjælpe at tænke: ”Jeg trækker vejret ind og jeg trækker vejret ud” i takt med åndedrættet.

Et andet fokus kan være at sidde og se på en blomst, et stearinlys eller noget andet med et neutralt afslappet blik uden at tænke.

Du kan også bruge et mantra. Det vil sige, at du inde i dig selv gentager et bestemt ord. Det behøver ikke at være et ord på Sanskrit. Du kan fx gentage: ”Accept, accept, accept …” eller ”giv slip, giv slip, giv slip …” Det kan også være en lille sætning som: ”Jeg er åben og rolig” eller andet du synes, du har brug for.

Guidede meditationer er en anden mulighed. Der findes mange forskellige slags, så prøv dig frem. Nogle af de guidede meditationer, som mine klienter og kursister har været gladest for, er samlet på CD’en ”Indre ro, balance og styrke”. Du kan høre brudstykker og se mere her.

Rigtig god fornøjelse.

 

Du kan læse mere om Mindfulness her.

Og læse om ”Bevidste valg” her.