ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Fordømmelser dræber kærligheden

Af Anne-Grete Hav Hermansen.

Det er uhyre sjældent, at vi – både som børn og som voksne – bliver mødt med total accept og betingelsesløs kærlighed. Dette på trods af at det føles utrolig godt både at være modtager og giver af disse følelser.

Men hvorfor har vi så travlt med at fordømme såvel os selv som andre?

Vi tror ofte, det er ved at irettesætte, kritisere og bebrejde os selv eller andre, at der vil ske forandringer, at vi vil forbedre os. Det har de fleste fået ind med barneskeen, så det nærmest sidder i rygmarven. Men det eneste, der reelt forvandler noget som helst er accept.

Er der noget hos os selv – eller hos andre – vi vil lave om på, f.eks. en bestemt tilbøjelighed eller et mønster, må vi starte med at acceptere det. Derefter kan forandringen begynde at ske af sig selv indefra. Så længe vi selv eller andre fordømmer sider af os, vil en anden del af os gå i forsvar (som et lille trodsigt barn) og forsvare vores tilbøjeligheder og reaktionsmønstre, – også selv om de ikke tjener os længere.

At begynde at acceptere sider i os selv, som vi hidtil har fordømt og forkastet, er det Jung kalder at integrere vores skyggesider. (Se mere om dette i artiklen “Forstå dine drømme”).

At lave om på andre er, som de fleste har erfaret, et umuligt projekt. Ønsker vi alligevel at forsøge, er den eneste farbare vej også her accept. Det giver den anden mulighed for og inspiration til at ændre sig selv. At slippe fordømmelserne og begynde at acceptere andre, som de er, betyder ikke, at vi skal affinde os med hvad som helst. Men vi skal lære at sætte grænser uden at være fordømmende. Dette gælder også vores børn og vores partner.

På The Option Institute i USA er accept og kærlighed det bærende element. I deres arbejde både med autistiske børn og med andre såkaldt uhelbredelige tilstande, viser det sig gang på gang, at når børn eller voksne bliver mødt med total accept, sker der nogle radikale forandringer, der sætter gang i en healingsproces.

Dette gælder også almindelige mennesker, der blot vil have mere glæde i livet, eller vil slippe et gammelt psykologisk mønster, et misbrug eller andet. Når du bliver mødt med total accept og med holdningen, at du selv er ekspert i dit eget liv, vil nogle åbne udforskende spørgsmål kunne sætte dig på sporet af gamle – ofte ubevidste – overbevisninger. Dette er princippet i “Option”-dialogen.

Det nyttige ved at blive klar over, hvad vi dybest set går og tror på, er, at det er vores overbevisninger/holdninger/livsanskuelser (“beliefs”), der styrer vores tanker og følelsesmæssige reaktioner, som igen styrer vores fysiske (kropslige) reaktioner og vores handlinger.

Så er der noget på disse niveauer, vi ønsker at ændre, er det vigtigt at finde de bagved liggende overbevisninger. Og det gøres lettest i en atmosfære af accept og kærlighed, hvor vi ikke har brug for at skulle forsvare os.

Total accept er kærlighed – betingelsesløs kærlighed. Så er der ingen accept, er der heller ingen ægte kærlighed.

Ønsker vi kærlighed, er den i virkeligheden ikke særlig langt væk, for vores kerne, vores sande jeg, vores sjæl, vores guddommelige selv består af kærlighed og glæde. Som oftest er denne kerne imidlertid dækket af bekymringer, vurderinger og andre tanker om fortid eller fremtid, – ligesom skyer der dækker for solen.

Når vi bevidst vælger at slippe fordømmelser, bedømmelser, forventninger, bedreviden og andre blokerende tanker, kan kærligheden dukke frem fra sit skjul. Det er enkelt, men ikke altid let.

“Option” betyder valgmulighed. For i sidste ende er alt, hvad vi foretager os baseret på et valg – bevidst eller ubevidst. Også at elske sig selv og andre er et valg. At være glad, skuffet, såret, vred m.m. er et valg. At handle eller undlade at handle er et valg. Mange af vores reaktioner opleves imidlertid ikke, som noget vi vælger, fordi vi reagerer ud fra ubevidste overbevisninger.

Men også disse overbevisninger kan vi vælge at ændre, hvis vi ønsker det, når vi er blevet opmærksomme på dem.

Det kan gøres på flere måder. Den letteste og mest effektive metode jeg er stødt på i de sidste 20 års arbejde med terapi og selvudvikling er Option-dialogen.

Vil du høre mere om Option-processen og Option-dialogen, så kom til foredragene “Du kan vælge at være glad – i enhver situation” og “6 genveje til glæden” , se hvor og hvornår i programmet med foredrag og kurser eller ring og hør nærmere.

Du kan også læse mere i artiklen om at vælge glæden. (Trykt i Nyt Aspekt i maj 1996).

Det er nu også muligt at stifte bekendtskab med grundholdningerne i Option-processen ved at læse Barry Kaufmans bog “Lykken er et valg”, som udkom på dansk på Borgens Forlag i september 1999.