ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Mindfulness

Mindfulness – næring til sjælen
Af Anne-Grete Hav Hermansen

De fleste i vores samfund lever i dag et liv fyldt med materielle ting, informationer, tilbud og valgmuligheder. Hele tiden skal vi forholde os til nogen eller noget, deltage i noget, være aktive, udadvendte og forbrugende. Det kan være både anstrengende og stressende. Og hvor bliver vi selv af i alt dette? Hvornår har du sidst foretaget dig noget, der virkelig føltes meningsfuldt og tilfredsstillende – og gav næring dybt ind i sjælen? Og hvad skal der til for at få denne følelse noget oftere?
Første skridt er at stoppe op og give sig tid til at overveje tingene og mærke efter.

Den buddhistiske munk og lærer i opmærksom tilstedeværelse Thich Nhat Hanh beskriver vores situation med følgende billede:

”I zen-kredse hører man ofte en historie om en mand og en hest. Hesten galoperer af sted, og tilsyneladende har manden på hesten et vigtigt ærinde. En mand i vejkanten råber: ”Hvor skal du hen?” og rytteren svarer: ”Det ved jeg ikke. Spørg hesten.” Det er det samme for os. Vi rider på en hest og ved ikke, hvor vi er på vej hen, og vi kan ikke stoppe. Hesten symboliserer vanens magt, der løber af sted med os, og vi er magtesløse. Vi løber altid, og det er blevet en vane. Vi aser og maser konstant, selv når vi sover. Vi fører en indre krig, og vi kan meget nemt begynde at bekrige andre.”

Det indre og det ydre liv afspejler hinanden. Så når vi ændrer ting i det ydre liv, vil det have en afsmittende effekt på vores indre tilstand. Og når vi giver os selv mere indre ro, vil det influere på, hvordan vi er tilstede og handler i hverdagen.

Vi må stoppe op, se på vores liv og vaner, være opmærksomme og tage flere bevidste valg.

Thich Nhat Hanh siger det således:

”Opmærksomhed er den kraft, der gør det muligt for os at få øje på vanens magt og forhindre den i at dominere vores liv.
Uopmærksomhed er det modsatte. Vi drikker en kop te, men bemærker ikke rigtigt, at vi gør det. Vi er sammen med den vi elsker, men lægger ikke rigtig mærke til, at hun er der. Vi går, men uden opmærksomhed. Vi er et helt andet sted og tænker på fortiden eller fremtiden. Vi er fanget af vanens magt, der rider af sted med os. Vi må stoppe hesten og kræve friheden tilbage. Vi må lade opmærksomhedens lys skinne på alt, hvad vi gør, så uopmærksomhedens mørke kan forsvinde.”

Opmærksomhed og bevidsthed er nøglebegreber, når vi vil lave ændringer i vores liv og i vores psykiske tilstand.

Både en ydre og en indre oprydning skal til. Vi må rydde op i bunkerne og skabene, og i de gamle overbevisninger, mønstre og vaner.

De ydre ændringer kan også være at lave forenklinger i hverdagen, eller i højere grad foretage os noget, der giver mening og tilfredshed. Helt konkret kunne det fx være at skifte job, se mindre TV, sige nej tak til reklamer, lave færre sociale aftaler, få orden i økonomien, komme ud i naturen, dyrke sport, meditere eller på andre måder sørge for stille stunder til sig selv.

Vi må stoppe op, inden vi går ned med flaget fysisk og psykisk. Måske er du på nuværende tidspunkt blot lidt fortravlet og småutilfreds med dit liv. Eller du kender måske allerede til stress og udbrændthed. Men i sidste ende kan det føre til depression og fysisk sygdom, så det kan betale sig at gøre noget, inden det bliver alvorligt.

”Krop og sind har evnen til at helbrede sig selv, når vi giver dem lov til at hvile. Stoppe, falde til ro og hvile er forudsætninger for helbredelse. Hvis vi ikke kan stoppe, vil vi blot fortsætte vores destruktive kurs. Verden har brug for helbredelse. Enkeltpersoner, fællesskaber og nationer har brug for helbredelse.”
(Thich Nhat Hanh)

Så lad os starte med os selv. For som Piet Hein siger i en Gruk:

”Vil du ændre på verden med held, begynd i dens centrum, begynd med dig selv.”

Et mere enkelt og glædesfyldt liv kan laves på mange forskellige måder. Det væsentlige er at finde ud af, hvad der fungerer for dig, og hvad der er vigtigst for dig.

Så der kan blive plads til dig, og det du virkelig ønsker her i livet. Og så du kan få kontakt med din kreativitet og inspiration, og springe ud af sengen fyldt med glæde og energi. – Det giver også overskud til at være noget for andre.

Har du lyst til at få inspiration og hjælp til at starte processen, kan du komme til et foredrag eller et kursus (se Kalender) eller få en individuel aftale. Ring og hør nærmere.

ao-simple-living

“Det drejer sig ikke om hvor du går hen, men hvordan du går derhen”

 

Læs også artiklen om Opmærksomhedens mirakler

Læs også artiklen om Stilhedens velsignelse

Se også CD med bl.a. øvelsen “Lev i nuet” og lyt til uddrag