ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Coaching

Coaching / Udforsknings-dialog

Dialogen er inspireret af “Option” fra USA. “Option” betyder valgmulighed. For i realiteten kan vi altid vælge, hvordan vi vil have det med og reagere på en hvilken som helst situation. At det ikke altid opleves sådan, er fordi vi reagerer ud fra vores – ofte ubevidste – overbevisninger.

For vores overbevisninger og holdninger påvirker vores tanker , der påvirker vores følelser, som igen påvirker vores kropslige reaktioner og handlinger.

Så ønsker vi at reagere anderledes og få mere glæde i livet, må vi se nærmere på vores holdninger og overbevisninger. Det gøres både let og dybtgående i en udforsknings-dialog. Med en holdning af total accept stiller jeg som vejleder (coach) nogle åbne spørgsmål, der kan hjælpe dig til at udforske dig selv, dine motiver, dine holdninger og dine ønsker. De nye indsigter giver mulighed for nye valg.

 

aobevidstillu01

Om coaching

Betegnelsen coaching stammer oprindelig fra sportens verden. Hvor ikke mindst elitesportsudøvere ofte har en træner eller coach til at vejlede og støtte dem og hjælpe dem til at opnå endnu bedre resultater. Derefter rykkede begrebet coaching ind i erhvervslivet, hvor især ledere kunne få sparring og vejledning af en coach for at klare deres opgaver bedre.

I dag er coaching meget mere udbredt, så enhver, der har brug for en uvildig støtte og vejledning, kan få hjælp til løsning af specifikke problemer. I coaching – lige som i psykoterapi – får man sjældent gode råd. I stedet får man en masse neutrale spørgsmål og eventuelt forslag til øvelser, der kan hjælpe med at finde frem til de svar og løsninger, vi selv har inden i.

Afhængig af hvilken uddannelse og erfaring den coach har, som man er hos, kan man eventuelt gå dybere og se nærmere på de gamle blokeringer, mønstre og overbevisninger, der stiller sig i vejen for at nå de mål, man ønsker.

Betegnelsen coach er ikke en beskyttet titel, og uddannelserne varierer fra nogle få weekendkurser til flere års træning og arbejde med sig selv. Så når du henvender dig til en coach, så spørg til vedkommendes uddannelse og erfaring. Brug også din intuition og mærk efter, om I er på bølgelængde, og du føler dig tryg ved vedkommende.

Jeg arbejder selv med både coaching og terapi, og jeg startede i 1998 en 2½-årig uddannelse til lifecoach i København.

Som klient hos mig er det helt op til dig, hvor dybt vi skal gå med problemstillingerne. Du kan komme en enkelt gang og få hjælp til et konkret problem, eller du kan komme over længere tid og få set nærmere på de bagvedliggende årsager til dine problemer.

 

Lifecoach

Begrebet lifecoach dukkede op i USA i løbet af 1980’erne. Betegnelsen lifecoach (livs-vejleder) dækker over et bredt spektrum af uddannelser: fra korte coach-uddannelser til længerevarende terapeutisk orienterede uddannelser. Så en life-coach befinder sig et sted mellem en coach og en psykoterapeut. (Læs mere om coaching og psykoterapi her på hjemmesiden). Hvor begrebet coaching ofte er relateret til arbejdssituationer og løsning af arbejdsmæssige problemer, bruges life-coaching i forbindelse med personens hele liv og løsning af de problemer, der måtte være her.

I de senere år er der dog gået lidt inflation i begreberne coach og coaching, lifecoach og lifecoaching. Så se dig for, hvis du søger hjælp, eller du ønsker at tage en uddannelse. Så du ved, hvad du går ind til, og du får det, du ønsker.

I USA findes der lifecoach uddannelser, der kan tages med opgaver og supervision via telefon, mail og internettet, mens det her i Danmark for det meste kræver personlig tilstedeværelse på et kursus.

I 1998 oprettede jeg en af de første uddannelser til lifecoach i Danmark. Jeg tog udgangspunkt i min interesse for psykologi og min baggrund som psykoterapeut. Det blev derfor naturligt en bred terapeutisk coach uddannelse.

Allerede i 1987 vidste jeg, at jeg på et tidspunkt ville starte en terapeutisk orienteret uddannelse, uden helt at vide hvad den skulle indeholde og hedde. Men under en meditation i 1997 stod det pludselig klart for mig, og i løbet af nogle timer fik jeg nedskrevet en oversigt over indholdet i min lifecoach uddannelse.

I denne uddannelse inddrog jeg det bedste af alt det, jeg selv har haft glæde af i min egen selvudvikling. Så det spændte fra dybe terapeutiske processer og kreativ udfoldelse til meditative og mentale øvelser. Hovedvægten var lagt på udforsknings-dialoger, der er inspireret af option-dialogen, som jeg har lært på The Option Institute i USA.
Det vigtigste i denne form for dialog eller coaching er en holdning af total accept, respekt, ligeværdighed og nærvær fra vejlederens side. Når der bliver lyttet og stillet spørgsmål ud fra disse grundholdninger bliver udforskningerne både lettere og mere dybtgående.

Du er velkommen til at ringe, hvis du har nogle spørgsmål eller vil lave en aftale.

 

AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ

af Søren Kierkegaard

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske dsc03867mod et bestemt mål,
må jeg først finde derhen, hvor han (eller hun) befinder sig
og begynde lige der.
Den, som ikke kan det, snyder sig selv,
når han tror, at han kan hjælpe andre.

For at hjælpe nogen,
må jeg visselig forstå mere, end han gør,
men først og fremmest forstå, hvad han forstår.
Hvis jeg ikke kan det,
så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere.

Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan,
så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig,
og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre
i stedet for at hjælpe.

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed
over for den, jeg vil hjælpe,
og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe,
ikke er at ville herske, men at ville tjene.

Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe.