ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Valg

Af Anne-Grete Hav Hermansen

Livet består af små og store valg. Det ved vi godt. Men er du opmærksom på, at du faktisk vælger hele tiden. – Du vælger, også når du undlader at gøre noget eller lader andre vælge for dig eller bare gør ting af vane eller for at leve op til andres forventninger. Uanset hvad du gør eller ikke gør, er der tale om valg.

Fordi vi gør så mange ting uden at være opmærksomme på, at vi vælger, og at vi har en valgmulighed, kan man sige, at vi foretager rigtig mange ubevidste valg. Problemet med ubevidste valg er, at de nemt kan føre til, at vi oplever ting som pligter, eller at vi ikke føler os som herre i eget hus, – så vi bliver frustrerede, utilfredse, stressede, og i sidste ende ryger vi måske ind i en depression.

Et vigtigt skridt, når vi ønsker at få mere styr på vores liv og handle mere i overensstemmelse med vores dybere ønsker og behov, er derfor, at vi begynder at vælge mere bevidst. Når vi vælger bevidst, tager vi mere ansvar for os selv og vores liv. Det har de fleste af os det bedst med.

Alle valg har konsekvenser – i forhold til os selv og i forhold til andre. Det ved vi godt – bevidst eller ubevidst. Og det kan nogle gange være med til at trække beslutninger i langdrag, hvilket så også er et valg. Nogle er mest opmærksomme på de konsekvenser, deres valg har for andre, og underkender måske ligefrem de konsekvenser deres valg har for dem selv. Mens andre har det lige modsat. Uanset vores tilbøjeligheder vil det være en fordel at blive mere bevidst i vores valg.

Når vi står over for store og svære valg, kan det være en fordel både at bruge hovedet og opregne fordele og ulemper ved valgmulighederne (og evt. skrive dem ned). Og samtidig lytte til vores fornemmelse i maven/kroppen og vores intuition. Det er ofte her, vi finder de rigtige svar, selv om vi kan være tilbøjelige til at underkende disse fornemmelser. Det sker gerne, fordi vi er ude af træning med at lytte til de dybere impulser i os selv, eller fordi vi er bange for konsekvenserne af de valg, vi fornemmer, er de rigtige.

Min erfaring er, at det kan betale sig at lytte til de dybere impulser og fornemmelser, og at alting ordner sig i sidste ende, når vi vælger ud fra disse.

Med hensyn til de små valg i hverdagen, som nogle gange fylder meget, fx hvad for noget tøj man vil tage på, hvad man vil have til middag, hvilken film man vil se o.l., kan det være en idé ikke at gå så højt op i det. Det har som oftest ikke den store betydning.

Er du totalt i vildrede med et valg – stort eller lille, så slå plat og krone. Og læg derefter mærke til din reaktion på resultatet. Bliver du lettet eller skuffet over, det mønten viser, ved du nu, hvad du helst vil, og kan jo så vælge det. Har du ingen reaktion, kan du vælge, at lade mønten beslutte for dig.

Når vi vælge bevidst, betyder det ikke nødvendigvis, at vi altid vælger det, vi umiddelbart har mest lyst til. Vi kan fx godt vælge at tage med til en sammenkomst, selv om vi egentlig hellere ville blive hjemme. Måske gør vi det, fordi vi ved, at andre vil sætte pris på, at vi kommer. Fint nok. Problemet opstår først, hvis vi tror, vi ikke har et valg. For så vil det føles som en pligt eller tvang.

Når vi derimod er opmærksomme på, at vi altid har et valg, og vi eventuelt helt bevidst vælger noget, vi ikke ligefrem har lyst til, vil vi i det mindste føle os bedre tilpas og være i stand til at være til stede på en ordentlig måde, frem for at ose af frustration og utilfredshed. – Husk valget er dit.

Læs også artiklen ”Bevidste valg”.

Har du meget svært ved at vælge, kan det være udtryk for, at dit selvværd ikke er helt godt. Det kan du så vælge at arbejde med i terapi eller på anden måde. Se også under ”Selvværd”.

Vil du have hjælp til at styrke dit selvværd og til at blive bedre til at vælge bevidst, er du velkommen til at ringe eller skrive og få en individuel aftale eller høre om andre muligheder.