ag@hav-hermansen.dk   |   +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Hvem er jeg?


Anne-Grete Hav Hermansen

Mit liv har været præget af at tage viden, erfaringer og indsigter til mig, og af at formidle det indhøstede videre til andre på forskellig måde f.eks. via undervisning, kurser, foredrag, artikler, bøger og terapi.

Jeg har tidligere været gymnasielærer i samfundsfag, historie og fransk. Men i 1980 skiftede mit liv langsomt retning. Jeg begyndte at lave kurser i kropsbevidsthed, seksualitet og selvtillid, først for mine gymnasieelever, derefter for andre.

I 1982 begyndte jeg at beskæftige mig med jungiansk drømmeanalyse bl.a. via kurser på Københavns universitet og Jung Instituttet, samt en drømmegruppe og individuel drømmeanalyse igennem mange år hos en elev af Jes Bertelsen. Og i 1983 startede jeg på D.I.G. I Holbæk, hvor jeg tog en 4-årig uddannelse i gestalt- og kropterapi (organisk psykoterapi). Både før, under og efter denne psykoterapeutiske uddannelse gik jeg naturligvis også i individuel terapi.

Denne terapeutiske uddannelse blev i årenes løb suppeleret med et væld af kurser både her hjemme og i udlandet med mange dygtige terapeuter og lærere, bl.a. Malcom Brown (Italien), Stanislav Grof (USA), Barry Long (Australien), Isaac Shapiro (New Zealand), Thich Nhat Hanh (Frankrig), Deepak Chopra (Indien/USA), Anthony Robbins og Eckhart Tolle(USA).

I 1988 begyndte jeg at inddrage kunstterapi og psyko-drama. Og i 1994 afsluttede jeg en 2 1/2-årig uddannelse på Institut for Kunstterapi.

Min seneste større inspirationskilde med start i 1995 er kurser og træning på The Option Institute i USA, med Option-proces og -dialoger.

Efterfølgende har jeg også hentet inspiration fra bl.a. “The Work” af Byron Katie og “Giraf-sprog” (Ikke-voldelig kommunikation) af Marshall B. Rosenberg.

Mit arbejde og min egen udvikling er en integration af Vestens psykologi og østens filosofi, af terapi og healing, af selvudvikling og undervisning, af skuen indad og kreativ udfoldelse,  – med både en spirituel og en jordnær holdning til livet.

Foruden min mangeårige interesse for og beskæftigelse med de psykologiske og spirituelle aspekter af livet, har jeg siden midten af 1980’erne også beskæftiget mig med de mere fysiske aspekter som kost, urter m.m. Jeg har derfor også taget mange kurser indenfor dette område bl.a. med kinesiologi og healing. Og jeg har inddraget disse ting både i min egen selvudviklings- og healings-rejse og i mit arbejde med andre.

Alfa-Omega Instituttet blev startet i 1996. Men allerede i 1986 under en jordomrejse, hvor jeg besøgte holistiske centre og behandlere rundt omkring i verden, blev jeg klar over, at jeg på et tidspunkt ville starte et foretagende med navnet Alfa-Omega Instituttet.
Jeg skulle dog først være færdig med nogle ting i mit liv og lære nogle ting, inden det rette tidspunkt indtraf efter en afsluttet forældreorlov.

Mit logo med havet, solen, delfinen og mågerne kom til mig på en rejse til New Zealand i 1989. Hvis jeg efterfølgende skal reflektere over det, er mine kommentarer følgende: Jeg har altid holdt meget af havet med dets uudgrundelige dybde og evigt foranderlige bevægelser. Solen repræsenterer for mig lys, varme og en ny begyndelse. Jeg opfatter delfinen som et højtudviklet, intuitivt og legende dyr. Og for mig er måger både frihed og overblik. – Men du er velkommen til at lægge din egen betydning i logoet.

ao_hovedillu_fin

Ønsket om et liv med ægthed og sundhed på alle planer har været en vigtig drivkraft for mig i livet, og det har ført mig vidt omkring.

Måske kan du have glæde af nogle af mine indhøstede erfaringer, og få hjælp til at gøre dig dine egne. Du skal være velkommen. Så tag det du kan bruge, og lad resten ligge.

Hjertelig velkommen til fortsat læsning, inspiration og forandring.

Anne-Grete Hav Hermansen